Konfiguracja programu Microsoft Office Outlook 2003
Po otwarciu programu rozwińmy menu Narzędzia oraz wybierzmy pozycję Konta e-mail...Po uruchomieniu kreatora zaznaczamy Dodaj nowe konto e-mail i i klikamy przycisk Dalej.Kolejnym etapem jest zaznaczenie serwera POP3, który będzie obsługiwał nasze konto e-mail i klikamy przycisk Dalej.Po wyborze serwera musimy wpisać dane naszego konta pocztowego. Gdy już wpisaliśmy dane naszego konta klikamy przycisk Więcej ustawień...
powiekszW zakładce Ogólne wpisujemy nazwę dla tego konta jakiej chcemy używać.W zakładce Serwer wychodzący zaznaczamy Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia.W zakładce zaawansowane podajemy następujące dane serwer poczty przychodzącej (POP3) -995, serwer poczty wychodzącej (SMTP) - 465. Możemy również dla bezpieczeństwa naszej poczty zaznaczyć pozostawienie kopii na serwerze.
powieksz
Ostatni krok to zaakceptowanie wszystkich ustawień poprzez kliknięcie przycisku OK oraz zamknięcie kreatora.
Oferta Kontakt Strefa Abonenta Rozwiązania dla biznesu