Konfiguracja programu Microsoft Outlook Express
Po otwarciu programu rozwińmy menu Narzędzia oraz wybierzmy pozycję Konta.
p1.gifNastępnie z prawego menu wybieramy Dodaj a po rozwinięciu Poczta.W otwartym oknie należy podać nazwę użytkownika naszej skrzynki pocztowej.W następnym oknie należy podać swój adres e-mail.W W kolejnej karcie wpisujemy następujące ustawienia naszej poczty. W polu serwer poczty przychodzącej oraz w polu serwer poczty wychodzącej wpisujemy poczta.dobranet.plW zakładce logowania poczty internetowej wpisujemy nazwę oraz hasło swojej skrzynki pocztowej.
Po wpisaniu tych ustawień konto jest juz prawie skonfigurowane ale wymaga kilku zmianZamykamy okno kreatora naszego połączenia. Wybieramy zakładkę Poczta a następnie zaznaczamy nowo powstałe konto i klikamy przycisk właściwości.Następnie wybieramy zakładkę Serwer wpisujemy następnie w oknie poczty przychodzącej oraz poczty wychodzącej wpisujemy poczta.dobranet.pl. Poniżej podajemy dane naszego konta pocztowego oraz zaznaczamy Serwer wymaga uwierzytelnienia.Po wpisaniu wszystkich ustawień przechodzimy do zakładki Zaawansowane. . Wpisujemy porty serwerów SMTP (465) i POP3 (995) oraz zaznaczamy Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL. (rysunek nr 10)
Po wpisaniu wszystkich ustawień pozostało nam je potwierdzić klikając przycisk OK, a następnie klikając przycisk zamknij w oknie naszego konta internetowego.
Oferta Kontakt Strefa Abonenta Rozwiązania dla biznesu