Konfiguracja sieci Wi-Fi w routerach TP-Link
Krok 1
Otwórz okno przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox itd.), w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślnie to 192.168.0.1 lub 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.

Jeżeli używasz routera serii TL-WR740 - adres IP routera to 192.168.1.1
W modelach serii TL-WR840 lub TL-WR940 - adres IP routera to 192.168.0.1

Krok 2
Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

Krok 3
Aby otworzyć okno ustawień bezprzewodowych, z menu po lewej stronie wybierz opcję Wireless->Wirless Settings.
W polu "Wireless Network Name" możesz zmienić nazwę Twojej sieci Wi-Fi. Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.
 


Krok 4
Aby zmienić hasło do sieci Wi-Fi z menu po lewej stronie wybierz opcję Wireless->Wireless Security  i w polu Wireless Password wprowadź nowe hasło. Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.

Oferta Kontakt Strefa Abonenta Rozwiązania dla biznesu