Konfigurowanie protokołu TCP/IP

Przechodzimy do właściwości połączenia sieciowego

Windows XP: Panel sterowania >> połączenia sieciowe >> należy wybrać odpowiednie połączenie ( poprzez dwukrotne kliknięcie ).
Windows Vista,7,8, 10: Panel Sterowania >> Sieć i Internet >> Centrum sieci i udostępnienia >> Zmień ustawienia karty sieciowej (w lewej części okna) >> należy wybrać odpowiednie połączenie ( Ethernet lub Wi-Fi poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy ).

Następnie pokaże się okno przedstawione poniżej:
Należy wybrać przycisk właściwości


 
Najważniejszym elementem połączenia jest Protokół Internetowy (TCP/IP), który należy
skonfigurować. Klikamy raz na Protokół Internetowy (TCP/IP) nastąpi podświetlenie/zaznaczenie,
a następnie należy nacisnąć przycisk właściwości.


 
Należy zaznaczyć  Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
Następnie należy potwierdzić konfigurację klikając OK.
Oferta Kontakt Strefa Abonenta Rozwiązania dla biznesu