Konfigurowanie protokołu TCP/IP
Przechodzimy do właściwości połączenia sieciowego

Windows XP: Panel sterowania >> połączenia sieciowe >> należy wybrać odpowiednie połączenie ( poprzez dwukrotne kliknięcie ).
Windows Vista,7,8, 10: Panel Sterowania >> Sieć i Internet >> Centrum sieci i udostępnienia >> Zmień ustawienia karty sieciowej >> należy wybrać odpowiednie połączenie ( poprzez dwukrotne kliknięcie ).

Następnie pokaże się okno przedstawione poniżej:
Należy wybrać przycisk właściwości


 
Najważniejszym elementem połączenia jest Protokół Internetowy (TCP/IP), który należy
skonfigurować. Klikamy raz na Protokół Internetowy (TCP/IP) nastąpi podświetlenie/zaznaczenie,
a następnie należy nacisnąć przycisk właściwości.


 
Należy zaznaczyć  Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
Następnie należy potwierdzić konfigurację klikając OK.
Internet światłowodowy Internet radiowy Telewizja Telefon Pakiety Kontakt Dla Biznesu E-Faktura Poczta Aktualności Zasięg Zmień kontrast Zmień wielkość tekstu