Informacja o zmianie wzorców umownych
2018-11-09 12:47:03

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 grudnia 2018r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w umowie i regulaminie. Niniejsza modyfikacja umowy i Regulaminu wynika ze zmiany przepisów prawa,tj. wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.


W treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:
  • w § 1 zmieniono ust. 3 oraz usunięto ust. 4 - 7;
  • w § 3 zmieniono ust. 1 – 12 oraz dodano ust. 13.

 
W treści Regulaminu natomiast wprowadzone zostały następujące zmiany w poniższych postanowieniach:

  • w § 2 zmieniono definicję umowy;
  • w § 5 zmieniono ust. 1 i 2 oraz dodano ust. 3 i 4;
  • w § 7 zmieniono ust. 1;
  • w § 31 usunięto ust. 2;
  • w § 32 zmieniono ust. 1 – 5 oraz dodano ust. 6 – 11.


Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej ulgi (art. 60a ust. 3 pkt 1 wskazanej ustawy). Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 12.12.2018r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 

Załączniki:

1) Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązująca od dnia 12.12.2018 r.;
2) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący od dnia 12.12.2018 r.;

 

Oferta Kontakt Strefa Abonenta Rozwiązania dla biznesu