WiFi w sieci dobranet
Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet jest obecnie nieodzownym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Wymagają go do pracy laptopy, tablety, smartfony, a także domowe odtwarzacze multimedialne i telewizory. W sieci dobranet możesz cieszyć się połączeniem stabilnego, szybkiego dostępu przewodowego oraz wolnością i wygodą korzystania z dostępu bezprzewodowego w opcji WiFi lub WiFi AC.

WiFi Opcja WiFi to dostęp bezprzewodowy realizowany z wykorzystaniem częstotliwości 2,4 GHz w standardzie WiFi 802.11b/g/n wspieranym przez praktycznie wszystkie dostępne obecnie urządzenia bezprzewodowe.


WiFi AC Opcja WiFi AC to dostęp bezprzewodowy realizowany jednocześnie na dwóch częstotliwościach – 2,4 GHz i 5 GHz. Pozwala to na obsługę w tym samym czasie zarówno starszej generacji urządzeń bezprzewodowych pracujących z wykorzystaniem częstotliwości 2,4 GHz w standardzie WiFi 802.11b/g/n jak i nowoczesnych laptopów, tabletów i smartfonów obsługujących częstotliwość 5 GHz w standardzie 802.11 a/n/ac. Transmisja w paśmie 5GHz jest szybsza, bardziej stabilna oraz mniej zakłócona przez inne urządzenia bezprzewodowe, co przekładać się będzie na lepszy komfort pracy oraz wyższą jakość transmisji.

Opcja WiFi AC dostępna jest w wybranych pakietach internetu światłowodowego lub internetu światłowodowego z telewizją .
Oferta Kontakt Strefa Abonenta Rozwiązania dla biznesu