Przekształcenie w TELENET.PL Sp. z o.o.
19.02.2019 17:12

Szanowni Państwo,
wypełniając obowiązek wynikający z art. 60a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne, niniejszym informuję, iż dnia 11 lutego 2019r. jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe „Transskład” Marzena Adamiak przekształciła się w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,TELENET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Dobrej (dalej: Operator). W tym dniu nastąpił także wpis spółki do rejestru KRS.

Na skutek przekształcenia spółce przekształconej tj. spółce TELENET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują wszystkie prawa i obowiązkiprzedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe „Transskład” Marzena Adamiak, co oznacza, że pozostaje ona podmiotem wszystkich zawartych umów, zezwoleń, koncesji czy ulg, które przyznane zostały Operatorowi przed przekształceniem.

Jednocześnie wskazuję, iż niniejsza zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej przez Operatora nie stanowi zmiany warunków umowy w rozumieniu przepisu artykułu 60a prawa telekomunikacyjnego, a Abonent nie nabywa prawa do wypowiedzenia umowy.

Spółka TELENET.PL wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000771201, REGON: 382553823, NIP: 6681998177, kapitał zakładowy: 163 000,00 złotych.


Kierując do Państwa te informacje prosimy, aby wszystkie dokumenty kierowane były od tej pory na adres:
TELENET.PL Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 14, 62-730 Dobra